My Small Steps in a Big War

My Small Steps in a Big War

Precies een eeuw geleden raasde de Eerste Wereldoorlog over alle continenten. Kinderen in vele landen beschreven hun belevenissen en diepste emoties in brieven en dagboeken die dit jaar weer tot leven worden gebracht.

Aansluitend bij de televisieserie wordt voor de kinderen een interactieve webcomic uitgebracht, die hen op verantwoorde, maar speelse wijze vertrouwd maakt met de Eerste Wereld¬oorlog. Deze generatie heeft daar tot op heden niet alleen weinig tot niets over gehoord, ook kent hun leven een verschil van dag en nacht met dat van 100 jaar geleden.
‘Kleine stappen in een grote oorlog’ bestaat uit vier missies (interactieve webcomics) voor op het internet (zowel voor computer als tablet). Deze webcomics laten de spelers verschillende gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog naleven. Doordat de speler ook zelf keuzes moet maken worden ze ook echt geconfronteerd met het verleden en herleven ze de gebeurtenissen vanuit hun eigen perspectief. Alle comics en situaties waar de spelers mee te maken krijgen zijn gebaseerd op personen en gebeurtenissen uit het verleden die echt hebben bestaan of hebben plaatsgevonden. Op deze manier komen de dilemma’s en keuzes waar mensen in de oorlog mee werden geconfronteerd echt tot leven.
Keuzes die gemaakt moeten worden zijn bijvoorbeeld het redden van je vriend ten kosten van de missie en het wel of niet neerschieten van Franz Ferdinand. Bij elke missie krijgt de speler extra informatie over het onderwerp die helpt bij het maken van een beslissing. Door de kinderen zelf keuzes te laten maken in de avontuurlijke missies ervaren zij niet alleen dilemma’s die de grens tussen goed en fout doen vervagen, maar begrijpen de kinderen ook de historische context beter. ‘Droge feiten’ worden tot leven gewekt. .

‘Kleine stappen in een grote oorlog’ is geproduceerd door Submarine i.s.m. de NTR, te vinden op kleinestappen.ntr.nl

CREDITS

Een Submarine productie in coproductie met NTR met steun van Mediafonds

Submarine:

Regisseur: Ivan Petrus Adriaenssens
Schrijver:  Maarten van der Duin
Illustrator: Gustavo Garcia
Animation/editing: Christiaan de Rooij
Animation: Dustin Kershaw
Interactive developer: Gijs Kattenberg
Homepage developer: Danny Evenwel
Sound: Raoul Matheron
Line producer: Fabie Hulsebos, Nicolette Nol
Productie coördinatie: Olivia van Leeuwen
Productie assistent: Roos Verkade, Shirley van Geenen
PR: Yaniv Wolf
Producenten: Bruno Felix & Femke Wolting

NTR:

Eindredactie Kleine handen & Kleine stappen in een grote oorlog: Loes Wormmeester
Eindredactie Kleine Stappen: Anneke Dorsman
Productiecoördinatie: Stephanie de Beer
Developer:  Piet van Hulst

 

Photos